Conselho Consultivo: Noriyoshi Tamakoshi, Makoto Sasaki, Hissachi Takehara, Toshihar Kague e Carlos Tokuiti Amagai
Conselho Fiscal:
Titulares: 1º Carlos Kanji Yoshida, 2º João Katsunobo, 3º Luiz Seytiro Minato
Suplentes: 1º  Baba Toshio, 2º  Carlos Tokuiti Amagai, 3º  Miyata Uriel

Presidente: Alberto Ueda

1º Vice-Presidente: Edgard Takashi Sasaki (Educação, Cultura e Esportes)

2º Vice-Presidente: Isao Hayakawa (Financeiro e Administrativo)

3º Vice-Presidente: Tamaki Yamanaka (Social)

4º Vice-Presidente: Eiji Goto (Patrimônio)

Secretario Geral: David Kiroshita

1o Secretário: Luiz Seytiro Minato

Diretor Financeiro: Oswaldo Yoshida (Tesoureiro Geral)

Vice-Diretor Financeiro: João Sumio Tateishi (1º Tesoureiro)

Vice-Diretor Financeiro: Marcos Notihisa Kiyohara (2º Tesoureiro)

Diretor Cultural/Educação: Chiguenari Simezo

Vice-Diretor Cultural/Educação: Naohiro Tsukada

Vice-Diretor Cultural/Educação: Enomoto Tadao

Vice-Diretor Cultural/Educação: Fukazawa Yasuyuki

Vice-Diretor Cultural/Educação: Yoshitomi Massanori

Vice-Diretor Cultural/Educação: Baba Toshio

Vice-Diretor Cultural/Educação: Miyata Uriel

Vice-Diretor Cultural/Educação: Yamaguichi Roberto

Vice-Diretor Cultural/Educação: Yamada Minoru

Vice-Diretor Cultural/Educação: Toshihar Kague

Diretoria Artística: Vicente Itikawa

Vice-diretora: Silvia Amagai
Diretor de Esportes Futebol: Celso M. WatanabeVice-Diretor Esportes Futebol: Hideo Yoshitomi

Vice-Diretor Esportes Futebol: Carlos Kanji Yoshida

Vice-Diretor Esportes Futebol: Mário Ohta

Vice-Diretor Esportes Futebol:  Pedro Saito

Vice-Diretor Esportes Futebol: Wilson Hoshi

Diretor de Esportes Gate-Bol:  Toshihar Kague

Diretor de Esportes Ground-Golf: Toshio Baba

Diretor de Esportes Jogos de Salão: Minoru Yamada

Diretor de Esportes Kendô:  Jorge Hiroshi Miyoshi

Diretor de Esportes Tênis de Mesa: Valter Mukaibata

Diretor Patrimonial: Toshiharu (Jorge) Ueno
Vice-Diretor Patrimonial: Gunnai Kenji

Diretor de Saúde: Chiguenari Simezo e Lin Chen Chan

Diretor de Relações Públicas: Milton Kudamatsu

Diretor Social: David Kinoshita

Diretor Social: Akira Umetsubo

Vice-Diretor Social: Tadao Setoguchi

Vice-Diretor Social: João Katsunobu Tamakoshi

Vice-Diretor Social: Maçato Matsuzaki

Vice-Diretor Social: Lin Chen Chan

Vice-Diretor Social: Mario Igarashi

Vice-Diretor Social: Jorge Alberto Antunes

Vice-Diretor Social: Eduardo Eguchi

Diretor Social Jovens – Yoshio Amagai

Vice-Diretor Social Jovens – Leonardo Sasaki

Diretora Social Fujin-bu – Sizuca Ueno

Vice-Diretora Social Fujin-bu – Marcia Kunimine

Diretor Terceira Idade: Noriyoshi Tamakoshi

Vice-Diretora Terceira Idade: Kazue Setoguchi

Fujin-Bu (Departamento Feminino)

Diretora Fujin-Bu: Fátima Akiko Sakaguchi

Vice-Diretora Fujin-Bu: Toshiko Tanaka

Vice-Diretora Fujin-Bu: SizucaUeno

1ª. Tesoureira Fujin-Bu: Sumiko Goto

2ª. Tesoureira Fujin-Bu: Licia Ueno

Seinen-Bu (Departamento de Jovens)

Diretor do Seinen-Bu: Kelly Miwa

Vice-Diretora Seinen-Bu: Fernanda Hikari

Vice-Diretor Seinen-Bu: Lindsey Kaori

Vice-Diretor Seinen-Bu: Daniel

Regiões

Diretor Regional Jamic/Figueira:  Jorge Hiroshi Miyoshi

Diretor Regional Santana: Seiji Mizoguchi

Diretor Regional Takamori: David Kinoshita